Loading...

Want to create awesome contents like this one?

Creació d'una Unitat Didàctica Author: susaj.89

Genially description

Genial.ly

Social Share

Transcription

La presa de consciència de la necessitat dels grups socials i del seu funcionament intern. Les relacions afectives que s’hi establixen.El descobriment de les diferents formes d’organització humana, segons la seua ubicació en els distints paisatges: el marítim.L’observació de l’activitat humana en el medi marítim; funcions, tasques i oficis habituals.La presa de consciència dels servicis relacionats amb el consum.El coneixement d’altres models de vida i de cultures en el propi entorn i el descobriment d’altres societats a través dels mitjans de comunicació.

Continguts

TabletsTresor (diferents elements significatius i estimats pel nostre alumnat)Com construir-ho:clicar la medusa

Projecte vinculat a l'àrea de : "medi físic, natural, social i cultural".Fonamental destacar que es treballa des d'una perspectiva globalitzadora, on les tres àrees estaran interrelacionades.Al contextualitzar la proposta en una ciutat costanera,serà una aproximació a la familiarització del seu entorn més immediat, el seu coneixement i comprensió.

Explorar i observar l’entorn marítim i les diferents característiques dels seus medis de transport, paper de la pesca i altres professions juntament amb el turisme.Valorar la importància del paper del mar dins de la seua cultura tan en el medi físic, natural, social i cultural, per mitjà de la manifestació d’actituds de respecte i la intervenció en la seua cura i tindre les platjes netes en estiu, afavorint el respecte al medi ambient.Descobrir aquells elements físics, naturals, socials i culturals que a través de TIC amplien el coneixement del món a què pertany.Identificar algunes de les propietats més significatives dels elements del seu entorn immediat i mediat establint-hi relacions qualitatives i quantitatives que induïsquen a organitzar i comprendre progressivament el món on viu.

Centre d'Educació Infantil de la ciutat d'Alacant.Aula de 5 anys amb 25 alumnes (14 xiquetes i 11 xiquets).L'aula dividida en 5 grups de 5, sent agrupacions heterogènies i flexibles durant el curs, atenent al seu nivell i la millor proposta per a la interrelació per a potenciar un clima positiu i afectuós en l'aula.Temporalització: 15 maig – 2 de juny

S’inclouria una sortida a la Lonja del pescat d’Alacant i un almorçar a la platja per a destacar la importància de que estiga neta.Col·laboració de les famílies en la sortida i la participació en diferents tallers setmanals (elaboració de disfresses, utensilis, etc).Conèixer si algun familiar té treball en el Port d'Alacant, realitza activitats de pesca o coneix històries de pirates per entrevistar-lo a l’aula.

Creació de racó especial per a treballar experiències relacionades amb les inteligències múltiples de Gardner: Creació de cançons de pirates, cançons relacionades amb la pesca, contes relacionats amb el medi, creació d’històries, instruments que sonen amb aigua (xiulets), recollir petxines en la visita i decorar-les, etc.Sempre des d’un clima d’afecte i comunicatiu.Amb una perspectiva pedagògica sistèmica.

Continguts

Reconeixer els diferents medis de transport aquàtics.Adquirir progressivament la seua correcta grafomotricitat fina.Gaudir amb el descobriment del nous contes i el seu contingut literari.Adquirir destreces relacionades amb la motricitat grosa i fina amb la construcció d’aparells com el periscopi i el “catalejo” vaixells de paper.

Observació de les diferents embarcacions.Participació i implicació en la narració dels contes amb interèsCreació d’un ambient solidari i cooperatiu en l’aulaConsecució progressiva de les destreces psicomotrius.

Creació d'un periscopoi i ullera de llarga distancia

Amb la fitxa es treballa principalment la grafomotricitat. De totes maneres, es procura dur a terme un ensenyament globalitzat i interrelacionada amb el món que ens envolta, per açò es planifica la següent seqüenciació de possibles activitats per a contextualitzar la fitxa al final.

Per a cumplimentar la fitxa, els alumnesprecisen de la fitxa impresa i diferents utensilis per a llapis i/o retoladors.

Creació un periscopi casolà

Es necessitaran per xiquet/xiqueta:

Dues caixes de dentífrici d'igual grandàriaColaDos espillsTisoresCom construir-ho: clic al peix

Creació d'una ullera de llarga distancia

Es necessitaran per xiquet/xiqueta:

Tres rotllos de cartó de diferent grandària i amplàriaPinturesPaper adhesiu transparentCom construir-ho: clic al peix

Composició d’històries de manera cooperativa.Promoure tècniques de pensament divergent en grup a l’aula.Resolució de tasques de diferents àrees en grup.

Desenvolupar conceptes relacionats amb l’espai.Gaudir amb el plantejament de qüestions en les pistes i tindre la capacitat de resoldre els diferents problemesCrear en grup històries pròpies de la temàtica.Fomentar un ambient cooperatiu durant la realització de les activitats

La fitxa ens ajudarà a practicar la lectoescriptura i es fomentarà que l'alumnat invente les seues pròpies histories i contes de pirates.

Desenvolupament de l'activitat

Susana Andrés JuanFrancisco Antonio Martínez CarrataláMaria Isabel Ortuño HernándezNerea Pina SolerDiana Robles Navarro

Unitat Didàctica

Projecte d'Aula

El Mar

Histories del Mar MediterraniMare Nostrum

Creació d'una Unitat Didàctica a partir de la selecció de dos Recursos d'Educació Infantil de EDUCA Madrid

Objectius

Activitat 1: Vaixells i submarins

ÍNDEX

Exposició de les històries i escollir una democràticamente per a representar-la

En grups de 5començaran una història, havent d'acabar-la cadascun.

Activitat 2: La recerca del tresor

yourcompany@mail.com

Fin

Grupo: Caps Parlants

Nom de la Unitat Didàctica

Nom de la Unitat DidàcticaÀrea d'Educació Infantil del DECRET 38/2008ObjectiusContingutsProposta metodológicaPresentació de les fitxesActivitat 1: Vaixells i submarinsActivitat 2: La recerca del tresor

Activitat 2

1&2

Activitat 1

Proposta metodològica

En la nostra proposta, com a Unitat Didàctica, faríem un acostamental mitjà marítim, el seu vocabulari i peculiaritats el quals sempre són atractius i adequats per a educació infantil.El títol de l'Unitat Didáctica seria:"El Mar"

Activitats 2: La recerca del tresor

Materials

Nom de la Unitat Didàctica

Per altra banda, si la proposta metodològica del nostre centre és per projectes:El mar com a mitjà amb les seus característiques pròpies sol ser una temàtica de gran interés per als més xicotets.Enfocamente didàctic: democràtic i comunicatiu.Suposem que els interessos del nostre alumnat per decisió democràtica és "El Mar", definiríem els seus interessos i es duria a terme una seqüenciació de les temàtiques que vulgen abordar.Títol final: "Històries del Mar Mediterrani: Mare Nostrum".

Àrea d'Educació Infantil del DECRET 38/2008

Ens centrem en elscontinguts del Bloc 3: La cultura i vida en societat.

Continguts

Seguint el DECRET 38/2008, a làrea del medi físic, natural, social i cultural:

Objectius

Proposta metodològica

Proposta metodològica

Desenvolupament de l'activitat

Activitat 1: Vaixells i submarins

Distingir ente vaixells i submarins

Aprofundir en el coneixements d'aquests mitjans de transport: sònar, navegació, inmersió i flotació, etc.

Crear decoració per a l'aula

Activitat 1: Vaixells i Submarins

Treballar la lectoescriptura. Cercar literatura relacionada amb àlbums il·lustrats de literatura infantil i juvenil

Descobrir característiques i peculiaritats a l'assemblea. Fent us de la papiroflexia

Materials

Recerca d'informació amb les families i l'alumnat sobre diferents tipus d'embarcacions i submarins

Comunicar a les families el projecte de treball i la seua labor

Activitat 2: La recerca del tresor

Objectius

Preparar les disfreces i caracteritzacions

Preparar un mapa del tresor pel col·legi, amb codis QR i pistes senzilles (ús d'imatges i coneixements d'altres àrees: matemàtiques, artístiques, etc. en les diferents pistes).

Full transcript

Get inspired