Loading...

Want to create awesome contents like this one?

III CONCURSO PROXECTA INNOVACIÓN - Copy Author: vinhapeques

Genially description

Genial.ly

Social Share

Transcription

III CONCURSOPROXECTA INNOVACIÓN

CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO

tic-tac

CREACIÓN DUN NOVO CONTEXTO DE APRENDIZAXE INTEGRANDO OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

POR UNHA NOVA ESCOLA

CEIP de VIÑAGRANDE DEIRO

RECÉN CHEGADO AO MUNDO DA TECNOLOXÍA EDUCATIVADINÁMICA DE TRABALLO MOI INTENSA NOS ÚLTIMOS ANOSNOVO PROXECTO EDUCATIVOINTRODUCIÓN DE NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E DIDÁCTICASMODELO DE CENTRO MÁIS ACORDE CO MOMENTO QUE VIVIMOSPROCESO DE TRANSFORMACIÓN INMINENTE

Avanzando coa sociedade

Implicación da comunidade

Novos roles para o profesorado e alumnado

POR UNHA NOVA ESCOLA

Nova organización espazo-temporal

Cambio metodolóxico

c

omo o conseguiremos?

NOVA ORGANIZACIÓN ESPACIAL

LINGÜÍSTICO

POR UNHA NOVA ESCOLA

MOMENTO COLECTIVO

CONTEXTOS DE APRENDIZAXE

MINICONTEXTOS NAS AULAS

MOMENTO VIVENCIAL

MOMENTO COMPARTIDO

TECNOLÓXICO

ARTÍSTICO

NOVA ORGANIZACIÓN TEMPORAL

MATEMÁTICO

Programa de Estimulación TemperáPrograma de Aprendizaxe LúdicoPrograma Curricular EspecíficoPROXECTOS DE INVESTIGACIÓNPLAN VIVENCIALPLANS DE TRABALLO

un plató de tvUNHA EMISORA DE RADIOZONAS DE PRODUCIÓNS NA REDEREDACIÓN DUN XORNAL ESCOLAR

para darlle saída aos traballos que realiza o alumnado

INFORMADEIRO

POR UNHA NOVA ESCOLA

acudiremos en distintos momentos do día

transformación dun antigo almacén

participará todo o alumnado do centro.dende 3 anos ata 6º

POR UNHA NOVA ESCOLA

APRENDIZAXEBASEADAEN PROXECTOS

MEDIOSDE COMUNICACIÓN

contextosde aprendizaxe

CAMBIO METODOLÓXICO

POR UNHA NOVA ESCOLA

APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS

INFORMADEIRO

CONTEXTOS DE APRENDIZAXE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GOZARDAR SAÍDA AOS TRABALLOS

PROTAGONISTA

profesorado

alumnado

POR UNHA NOVA ESCOLA

GUÍA E AXUDA

NOVOS ROLES

bloguero

editor

POR UNHA NOVA ESCOLA

NOVOS ROLES

PROFESORADO

INFORMADEIRO

ALUMNADO

escritor

fotógrafo

cámara

locutor

crítico

publicista

youtuber

guíaconducemotivafacilitaacompaña

por unha nova escola

AS sociedades evolucionan rápidamente mentres que os centros educativos se mostran moi remisos a acompañar de preto esta evolución. Semellan estar ancorados no século XX no referido ás súas estructuras organizativas, didácticas e metodolóxicas.Consideramos prioritarioAvanzar coa sociedade. A INCORPORACIÓN REAL E EFECTIVA DAS TIC DEBE PRODUCIRSE XA.DENDE A NOSA PERSPECTIVA, ESTA INCORPORACIÓN REAL PRODUCIRASE UTILIZANDO As TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN como TECNOLOXÍAS PARA A APRENDIZAXE E O COÑECEMENTO.

AVANZAR COA SOCIEDADE

avanzar coa sociedade

avanzar coa sociedade

EDADE

AVANZAR COA SOCIEDADE

AVANZAR COA SOCIEDADE

DIFUSIÓN DE VALORES UNIVERSAIS

PUBLICACIÓNLITERARIA

POR UNHA NOVA ESCOLA

EXPLICACIÓNS MATEMÁTITICAS

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

CRÍTICA

INNOVACIÓN

lit

INFORMADEIRO

COMPETENCIA DIXITAL

INFORMAMOS DENDE SAN MIGUEL DE DEIRO PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA

TELEVIÑAGRANDE

RADIODEIROONLINE

A XANELADEVIÑAGRANDE

POR UNHA NOVA ESCOLA

CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO

CONTORNA

PARTICIPACIÓN

AXUDA

IMPLICACIÓN

TRANSFORMACIÓN

COLABORACIÓN

COMUNIDADE EDUCATIVA

COLABORAR

ESCOITAR

POR UNHA NOVA ESCOLA

INTERVIR

SENTIR

INFORMADEIRO

COMPROMISO

INVOLUCRAR

LER

REPERCUTIR

"eu creo que se poderíaaprender sen odiaro que estudamos"

CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO

POR UNHA NOVA ESCOLA

frato 02

CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

Full transcript

Get inspired