Loading...

Want to create awesome contents like this one?

III CONCURSO PROXECTA INNOVACIÓN - Copy Author: vinhapeques

Genially description

Genial.ly

Social Share

Transcription

CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO

CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO

tic-tac

CREACIÓN DUN NOVO CONTEXTO DE APRENDIZAXE INTEGRANDO OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

c

omo o conseguiremos?

LINGÜÍSTICO

MOMENTO VIVENCIAL

MOMENTO COMPARTIDO

TECNOLÓXICO

ARTÍSTICO

MATEMÁTICO

Programa de Estimulación TemperáPrograma de Aprendizaxe LúdicoPrograma Curricular EspecíficoPROXECTOS DE INVESTIGACIÓNPLAN VIVENCIALPLANS DE TRABALLO

para darlle saída aos traballos que realiza o alumnado

acudiremos en distintos momentos do día

transformación dun antigo almacén

participará todo o alumnado do centro.dende 3 anos ata 6º

APRENDIZAXEBASEADAEN PROXECTOS

contextosde aprendizaxe

GOZARDAR SAÍDA AOS TRABALLOS

NOVOS ROLES

bloguero

editor

NOVOS ROLES

INFORMADEIRO

escritor

fotógrafo

cámara

locutor

crítico

publicista

youtuber

AS sociedades evolucionan rápidamente mentres que os centros educativos se mostran moi remisos a acompañar de preto esta evolución. Semellan estar ancorados no século XX no referido ás súas estructuras organizativas, didácticas e metodolóxicas.Consideramos prioritarioAvanzar coa sociedade. A INCORPORACIÓN REAL E EFECTIVA DAS TIC DEBE PRODUCIRSE XA.DENDE A NOSA PERSPECTIVA, ESTA INCORPORACIÓN REAL PRODUCIRASE UTILIZANDO As TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN como TECNOLOXÍAS PARA A APRENDIZAXE E O COÑECEMENTO.

AVANZAR COA SOCIEDADE

avanzar coa sociedade

EDADE

AVANZAR COA SOCIEDADE

AVANZAR COA SOCIEDADE

PUBLICACIÓNLITERARIA

INFORMAMOS DENDE SAN MIGUEL DE DEIRO PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA

CONTORNA

PARTICIPACIÓN

AXUDA

IMPLICACIÓN

TRANSFORMACIÓN

COLABORACIÓN

ESCOITAR

INTERVIR

SENTIR

LER

REPERCUTIR

"eu creo que se poderíaaprender sen odiaro que estudamos"

frato 02

APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS

CONTEXTOS DE APRENDIZAXE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COLABORAR

RADIODEIROONLINE

A XANELADEVIÑAGRANDE

lit

III CONCURSOPROXECTA INNOVACIÓN

POR UNHA NOVA ESCOLA

CEIP de VIÑAGRANDE DEIRO

RECÉN CHEGADO AO MUNDO DA TECNOLOXÍA EDUCATIVADINÁMICA DE TRABALLO MOI INTENSA NOS ÚLTIMOS ANOSNOVO PROXECTO EDUCATIVOINTRODUCIÓN DE NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E DIDÁCTICASMODELO DE CENTRO MÁIS ACORDE CO MOMENTO QUE VIVIMOSPROCESO DE TRANSFORMACIÓN INMINENTE

POR UNHA NOVA ESCOLA

NOVA ORGANIZACIÓN ESPACIAL

POR UNHA NOVA ESCOLA

MOMENTO COLECTIVO

CONTEXTOS DE APRENDIZAXE

MINICONTEXTOS NAS AULAS

NOVA ORGANIZACIÓN TEMPORAL

un plató de tvUNHA EMISORA DE RADIOZONAS DE PRODUCIÓNS NA REDEREDACIÓN DUN XORNAL ESCOLAR

INFORMADEIRO

POR UNHA NOVA ESCOLA

POR UNHA NOVA ESCOLA

MEDIOSDE COMUNICACIÓN

CAMBIO METODOLÓXICO

POR UNHA NOVA ESCOLA

INFORMADEIRO

PROTAGONISTA

profesorado

alumnado

POR UNHA NOVA ESCOLA

GUÍA E AXUDA

POR UNHA NOVA ESCOLA

PROFESORADO

ALUMNADO

guíaconducemotivafacilitaacompaña

por unha nova escola

avanzar coa sociedade

DIFUSIÓN DE VALORES UNIVERSAIS

POR UNHA NOVA ESCOLA

EXPLICACIÓNS MATEMÁTITICAS

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

CRÍTICA

INNOVACIÓN

COMPETENCIA DIXITAL

POR UNHA NOVA ESCOLA

COMUNIDADE EDUCATIVA

POR UNHA NOVA ESCOLA

INFORMADEIRO

COMPROMISO

INVOLUCRAR

CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO

POR UNHA NOVA ESCOLA

Avanzando coa sociedade

Implicación da comunidade

Novos roles para o profesorado e alumnado

Nova organización espazo-temporal

Cambio metodolóxico

CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO

TELEVIÑAGRANDE

INFORMADEIRO

Full transcript

Inspírate con estos Genially